'Ontwerpers van Onderwijs'

OP 8 JANUARI ZAL ONZE NIEUWE WEBSITE ONLINE KOMEN...

kinderen die lezenHartelijk welkom op de website van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO)!
Een samenwerkingsverband van 27 scholen in het primair onderwijs.

Onze scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing.

Alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit, die wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, met vooral oog voor kinderen. Samen met  ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

Op deze website kunt u onder meer informatie krijgen over de scholen, medezeggenschap, het beleid, de organisatie en de actuele vacatures. In de menubalk kunt u ongetwijfeld datgene terugvinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

Bezoekadres: Meentweg 14D | 8224 BP Lelystad

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met ons Bestuurskantoor,
Postbus 608
8200 AP Lelystad

E secretariaat@skofv.nl
T 0320 - 22 50 40
0320 - 22 50 49