Met oog voor kinderen

kinderen die lezenWelkom op de website van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe (SKOFV), een samenwerkingsverband van 27 scholen in het primair onderwijs. De scholen hebben hun eigen identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing.

Alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit, die wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, met vooral oog voor kinderen. Samen met  ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

Op deze website kunt u onder meer informatie krijgen over de scholen, medezeggenschap, het beleid, de organisatie en de actuele vacatures. In de menubalk kunt u ongetwijfeld datgene terugvinden waar uw belangstelling naar uitgaat.

Bezoekadres: Meentweg 14 | 8224 BP Lelystad

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met het Bestuurskantoor,
Postbus 608
8200 AP Lelystad

E secretariaat@skofv.nl
T 0320 - 22 50 40
0320 - 22 50 49